روستای حربوق در حومه جبله

شاهد أيضاً

کشته شدن یک نفر براثر تیراندازی در اردوگاه آوارگان الهول در حومه حسکه

حسکه-سانا در ادامه هرج و مرج و نابسامانی امنیتی در اردوگاه آوارگان الهول در شرق …