سفیر آلا: اقدامات رژیم ترکیه در سوریه به منزله جنایت علیه بشریت است

ژنو – سانا

سفیر حسام الدین آلا نماینده دایم سوریه در دفتر سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی در ژنو از شورای حقوق بشر و کمیسر عالی خواست تا به اقدامات رژیم ترکیه در استفاده از آب به عنوان سلاح عليه ملت سوریه پایان دهند.  

وی در جریان هشتیم چهل و هشتمین دوره  شورای حقوق بشر تاکید کرد که اقدامات رژیم ترکیه به سطح جنایات علیه بشریت می رسد.

سفیر آلا ادامه داد: این اقدامات زندگی میلیون ها سوری را در شرایط فاجعه بار قرار می دهد و حقوق اساسی آنان در سلامت و درستری به آب و غذا و برق را تهدید می کند.

سفیر آلا توضیح داد: درپرتو پاندمی کرونا باید به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه کرد.

سفیر حسام الدین آلا بر اهمیت نگاه به اوضاع حقوق بشر به صورت بی طرف و احترام به منشور سازمان ملل متحد تاکید کرد.

سفیر آلا باردیگر از کمیسر عالی خواست تا به اقدامات خودسرانه رژیم اشغالگر اسرائیلی در حق سوری ها در جولان اشغالی سوریه توجه کند.