زمینه های تجارت ، حمل و نقل ، برق و کشاورزی ؛ محور جلسات وزرای سوریه و اردن 

امان – سانا

جلسات وزرای سوریه و اردن که از روز دوشنبه آغاز شده بود ، در امان ، پایتخت اردن ، از سر گرفته شد تا راه های تقویت همکاری های دو جانبه بین دو کشور در زمینه های تجارت ، حمل و نقل ، برق ، کشاورزی و منابع آب مورد بحث و بررسی قرار گیرد

خبرنگار سانا در امان گفت که نشست نهایی بعدازظهر چهارشنبه در وزارت تجارت و صنعت اردن برگزار می شود و در آن تفاهم ها و نتایج دیدارهای دوجانبه مورد بحث قرار می گیرد.

مها علی ، وزیر صنعت و تجارت اردن ، در بیانیه های تلویزیونی خود خاطرنشان کرد که در دیدارهای هیئت وزیران سوریه با همتای خود در اردن ، موضوعات مبادله تجاری و حرکت کامیون ها مورد بحث قرار گرفت

.وزیر گفت که مذاکرات همچنین به موضوعِ ایجاد مناطق آزاد مشترک میان اردن و سوریه ، علاوه بر پرونده های برق ، آب و کشاورزی پرداخته است

وی افزود: “ما مشتاقانه منتظر دستیابی به تفاهماتی در زمینه همکاری که به نفع دو کشور و مردم آن هاباشد.