آغاز روند رسیدگی به وضعیت شماری از افراد مسلح و تحت تعقیب در شهرک تسیل و روستاهای وابسته به آن در حومه درعا

درعا-سانا

روند رسیدگی به وضعیت ده ها نفر از افراد مسلح و تحت تعقیب و فراریان از خدمت سربازی و تحویل سلاح به ارتش عربی سوریه در شهرک تسیل و روستاهای البکار غربی و البکار شرقی و العبدلی در حومه درعا براساس توافق حل و فصل طراحی شده توسط دولت از امروز آغاز شده است.

خبرنگار سانا گفت: به محض این که مرکز حل و فصل در شهرک تسیل افتتاح شد، ده ها نفر از افراد مسلح، افراد تحت تعقیب و فراریان از خدمت سربازی به این مرکز رفتند تا اوضاع خود را حل و فصل کرده و تسلیحاتی را که با برخی از آنان بود، به ارتش تحویل دهند.

وی افزود: توافق حل و فصل اوضاع ارائه شده توسط دولت، بازگرداندن امنیت و ثبات در روستاها و شهرک های درعا و بازسازی نهادهای دولتی و خدماتی برای ارائه خدمت به مردم استان را شامل می شود.

شماری از اهالی این شهر در گفتگو با خبرنگار سانا از آغاز روند حل‌وفصل و بازگشت زندگی خود به وضعیت طبیعی ابراز رضایت کردند.

ل.ب