حمله توپخانه ای ترکیه به مناطق تل تمر و ابوراسین در حومه حسکه

حسكه – سانا

نیروهای اشغالگر ترکیه بار ديگر به روستاهای ابو راسین و تل تمر در حومه شمالی حسکه حمله كردند.

خبرنگار سانا گزارش داد : امروز روستاهای ابو راسین و تل تمر در حومه شمالی غربى  حسکه  مورد حمله توپخانه‌ای نيروهاى اشغالگر تركيه  قرار كرفت .

خبرنگار افزود :اين حمله منجر به ورود آسيب ها در ایستگاه انتقال برق تل تمر شد.

ادامه دارد ..