ارجاع پیشنویس قانون لایحه بودجه سال 2020 به کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس

دمشق – سانا

نمایندگان مجلس خلق کشورمان امروز با تشکیل چهارمین نشست خود به ریاست حموده صباغ و با حضور وزیر دارایی دکتر کنان یاغی، با ارجاع پیشنویس قانون لایحه بودجه سال 2020 به کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس موافقت و کمیسیون مذکور را مامور بررسی و تدوین گزارش درباره لایحه بودجه کردند.

مجلس همچنین شماری از پیش نویس های قوانین به کمیسیون امور قانون اساسی و قانونی ارجاع کرد.

این نشست به ساعت 11 صبح فردا پنج شنبه موکول شد.