رئیس شورای وزیران با شماری از توصیه های کمیته اقتصادی موافقت کرد

دمشق – سانا 

مهندس حسین عرنوس رئیس شورای وزیران با توصیه های کمیته اقتصادی از جمله قرارداد بین  موسسه غلات سوریه و شرکت عمومی راه و پل، شعبه حماه  جهت انجام کارهای  موضع عمومی وابسته به  کارهای بهداشتی، راه، برق، عمران و معماری  برای آسیاب  سلحب موافقت کرد.

همچنین رئیس شورای وزیران با توصیه های کمیته اقتصادی از جمله ضمیمه قرار داد بین شرکت عمومی حمل‌ونقل جاده‌ای و شرکت انجام ساختمان‌های نظامی شعبه مصیاف برای اجرای پروژه نهایی کردن کارهای قرارداد اصلی مربوط به پروژه راه‌سازی حمص-مصیاف مرحله سوم موافقت کرد .

و همچنین رئیس شواری وزیران  قرار داد بین شهرک صنعتی درعدرا و موسسه اجرایی ساخت و ساز نظامی برای اجرای پروژه توسعه بخش هفتم (ساخت و سنگفرش جاده ها) فاز دوم در شهر صنعتی عدرا موافقت کرد.