جراحت یک شهروند در پی انفجار یک مین از بقایای تروریست های(داعش) در حومه آزادشده رقه

رقه – سانا 

درپی انفجار یک مین به جامانده از تروریست های(داعش) در حومه شرقی آزادشده  رقه منفجر و منجر به جراحت یک جوان 15 ساله شد.

دکتر غیاث الحمود، مدیر بهداشت رقه به خبرنگار سانا تصریح کرد که اطلاعاتی مبنی بر مجروح شدن یک شهروند 15 ساله بر اثر انفجار مین به جا مانده از گروه های تروریستی در بادیه البشری منطقه البرنده در حومه شرقی رقه آزاد شده از دست تروریسم دریافت شد، و ​​ پاسخگوی فوری توسط ما شد.