چین : همه تحریم های غیرقانونی غرب علیه سوریه باید بدون قید و شرط لغو شوند

نيويورک-سانا

چین با خواستار لغو بدون قید و شرط تمام تحریمهای غیرقانونی غرب علیه سوریه گفن که که تعلیق موقت بخشی از این تحریم ها آسیب طولانی مدتی که ممکن است ایجاد کند ، را جبران نمی کند.

به گزارش خبرگزاری شین هوا  ،  گنگ شوانگ، معاون نماینده دایم چین در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد سوریه گفت: کشورهای غربی از تعلیق موقت بخشی از تحریمها پس از زلزله ویرانگر ماه گذشته سوریه خبر دادند اما این اقدامات موقت نمیتواند خسارات سیستماتیک ناشی از تحریمهای بلندمدت را پوشش دهد، بنابراین کشورهای ذیربط باید فورا تمام تحریمهای یکجانبه غیرقانونی علیه سوریه را بدون هیچ محدودیت و شرطی لغو کنند و تشدید این فاجعه انسانی را متوقف کنند.

معاون نماینده چین با ابراز نگرانی عمیق کشورش از تجاوز رژیم صهیونیستی به فرودگاه بین المللی حلب در روز چهارشنبه گذشته تاکید کرد که این تجاوزات نباید تکرار شوند و باید به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه احترام گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: این فرودگاه یک زیرساخت مهم غیرنظامی و مرکز اصلی برای حمل و نقل منابع بشردوستانه به شمار می رود و عملیات ایمن باید تضمین شود.

معاون نماینده دایم چین در سازمان ملل متحد مجدداً درخواست چین از نیروهای خارجی غیرقانونی را برای پایان دادن به حضور نظامی غیرقانونی خود در سوریه و توقف غارت منابع طبیعی این کشور را تکرار کرد.

وی از جامعه بین المللی خواست تا حمایت لازم از مقابله با تروریسم در سوریه را بعمل آورد.

گنگ شوانگ، معاون نماینده دایم چین در سازمان ملل متحد بر اهمیت عدم اجازه هرگونه تلاش برای بهره برداری از تروریست ها برای مقاصد فردی  زیرا نتیجه معکوس خواهد داشت  ، تاکید کرد.

گنگ با اعلام استقبال کشورش از از تحولات سیاسی و نزدیکی بین سوریه و کشورهای منطقه ، حمایت چین را  از سرگیری جلسات کمیته بحث قانون اساسی در اسرع وقت در یک روند تحت رهبری سوریه ابراز کرد.