دکتر کنعان: حمایت از پروژه های کوچک به رشد اقتصاد کمک می کند

دمشق – سانا

دکتر علی کنعان معاون دانشکده اقتصاد دانشگاه دمشق در گفت و گو با خبرنگار سانا اعلام کرد که حمایت از پروژه های خرد و کوچک یکی از اولویت های دولت در جهت کمک به پیشبرد چرخ اقتصاد کشور است و این پروژه ها نیز به ایجاد فرصت های شغلی کمک می کنند.

کنعان بر اهمیت حمایت از پروژه های دانشجویی تاکید و بیان کرد: همکاری با کمیسیون توسعه پروژه های خرد و متوسط برای برگزاری نمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی در دانشکده اقتصاد همچنان ادامه دارد.

وی همچنین بر اهمیت نقش کمیسیون توسعه پروژه‌های خرد و متوسط و بانک‌های تامین مالی پروژه های خرد در توسعه بخش‌ شرکت‌های کوچک و متوسط و تسهیل دسترسی آنها به خدمات مالی تاکید نمود.