شورای وحدت اقتصادی عرب تصمیم گرفت نشست بعدی خود را در سوریه برگزار کند

امان-سانا

شورای وحدت اقتصادی عرب به اتفاق آرا تصمیم گرفت 58 نشست بعدی خود را در سوریه برگزار کند.

اتحادیه عرب خانواده های مولد در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان کار پنجاه و هفتمین نشست شورای وحدت که امروز در امان پایتخت اردن با مشارکت اتحادیه و حضور روسا و نمایندگان فدراسیون های تخصصی کیفی عربی، با برگزاری پنجاه و هشتمین نشست شورای وحدت در سوریه موافقت شد.

در این بیانیه آمده است که محمدی احمد النی، دبیرکل شورای وحدت اقتصادی عربی بر اهمیت حضور سوریه در شورای اتحادیه عرب و سازمان ها و آژانس های تخصصی آن تاکید کرد.

وی در جلسه کاری پیرامون بررسی دستور کار پنجاه و هفتمین نشست شورای وحدت، ابراز امیدواری کرد که بازگشت سوریه و از سرگیری مشارکت آن در نشست ها به تقویت اقدامات مشترک عربی و بهره مندی از تجربه طولانی آن در اين زمينه کمک کند. 

النی خاطرنشان کرد که حضور سوریه در شورای وحدت اقتصادی عربی و فدراسیون های تخصصی آن قطع نشده است.